Tovább a tartalomhoz

Tanúim lesztek! - missziói tanítvány- és munkatársképzés

Missziói, mert Isten népe tanúságra hivatott. Tanítványság, mert életvitelt formál, ami összekapcsolja a teológiát a hétköznapok valóságával. Az evangéliummal szeretnénk hatással lenni a környezetünkre az élet minden területén. Ez a képzés elsősorban gyülekezeti tagok megújulását és felkészítését szolgálja. A célunk, hogy minden résztvevő olyan eszközt kapjon a kezébe, amelyet majd saját gyülekezetében tud használni.

Rövid áttekintés

Jézus a középpont. Az evangélium történetének ő a főszereplője. A megváltás Krisztusban megy végbe. A világ történelmének az ő története adja a magyarázatát. Ebben a képzésben azért tanulmányozzuk az evangéliumot, azaz a Jézusról szóló jó hírt, hogy azt a saját életünkre alkalmazva, mély meggyőződésünkké váljon az evangélium üzenetének igazsága és életünket formáló hatalma. A “Tanúim lesztek” képzés célja, hogy olyan bibliai látásmódot adjon, amelynek fényében képesek leszünk életünket Isten teremtő munkájával összefüggésben látni, és felfedezni, hogy Ő hogyan tesz áldássá környezetünk számára, hogy hogyan akarja általunk megmutatni szeretetét a körülöttünk élőknek.

A képzés az evangélium megértésének és alkalmazásának négy fő szakaszán vezet bennünket végig. Az első a bibliai narratívára összpontosít azért, hogy megismerve Isten nagy történetét a teremtett világgal el tudjuk abban magunkat helyezni, megértve - mint egy drámában - a saját szerepünket.

A második szakaszban arra törekszünk, hogy mindaz, amit megértettünk az evangéliumról, életet, szívet formáló erővé váljon bennünk. Az evangéliumnak ez a személyes alkalmazása arra épül, hogy hisszük, hogy a Szentlélek, Igéje által folyamatosan alakítja gondolkodásunkat, jellemünket és cselekedeteinket.

A harmadik szakasz abban jelent segítséget, hogy elsajátítsuk azt a látásmódot, amely képes az egyházat tágabb, vagyis Isten missziójának összefüggésében látni. Ez azért fontos, mert Isten országának a perspektívája az, ami kellő távlatot és motivációt ad arra, hogy a misszió élethivatásunk legyen és maradjon.

Végül a képzés ahhoz segít hozzá, hogy Isten népének nagy küldetését alkalmazni tudjuk saját hivatásunkra nézve. Ez az utolsó szakasz azt munkálja, hogy úgy tudjunk munkánkra és munkahelyünkre tekinteni, mint ahol Krisztust szolgáljuk, ahová Ő vele és az Ő küldetésével megyünk.

Látásunk

A „Tanúim lesztek” képzés az amerikai SURGE SCHOOL adaptációja, amely mögött Michael Goheen kanadai református missziológus munkája áll. A célunk, hogy a képzés elterjedjen elsősorban a városi gyülekezetekben, de azokon túl is. Legyen olyan - egyre szélesedő- képzett vezető rétege egyházunknak, ami elkötelezett az evangélium megélése és továbbadása mellett. Legyen élő kapcsolat a missziói gondolkodású gyülekezetek között, és ennek a kapcsolatnak a fókuszában az egyház evangélium hirdető küldetése (misszió) álljon. Olyan gyülekezeteknek tervezzük átadni az anyagot, amelyek lelkipásztora maga is részt vett korábban a képzésben. Reménységünk, hogy az évek során gyülekezeti tagok százai újulnak meg missziói identitásukban, és lesznek hatással az evangéliummal az egész városra.